Moreška

Korčula je sačuvala tradiciju održavanja viteških igara. Najpoznatija je više od četiri stotine godina stara viteška igra moreška, spektakularni dinamični bojni ples s mačevima koji se izvodi u gradu Korčuli.

Osim moreške na otoku se pleše viteška igra kumpanija u Veloj Luci, Pupnatu, Čari, Blatu i Smokvici te moštra u Žrnovu. To je također bojni ples s mačevima uz milozvučnu glazbu mijeha. Svake godine u ljetnoj sezoni u Korčuli se održava Festival viteških igara i moreška jednom tjedno.